Každý chce mať priateľov, ale nie každý chce byť priateľský
Inšpirované výrokmi Ericha Fromma.


Stále častejšie ľudia používajú slovo chcem...

Ale aj vetu so slovom chcem, treba vedieť správne naformulovať a potom má úplne iný význam.

Ľudia hovoria chcem dieťa, namiesto toho, aby povedali chcem byť  mamou.


Chcem mať dom, namiesto chcem mať domov.

Chcem dobrého priateľa, namiesto chcem byť dobrým priateľom.

Chcem muža, namiesto toho, aby povedali chcem byť jeho ženou a pod. V týchto zdanlivo nedôležitých formuláciách sa odzrkadľuje náš postoj k človeku, k životu a k našim cieľom.


Často počas našej túžby mať, ničíme náš vlastný život a vzťahy s inými ľuďmi. 


Pokúste sa správne formulovať slovo, chcem a možno uvidíte život, ciele a bežné situácie, inou optikou.
Autor: afi.sk
Foto: pinterest