Carl Jung: Talent znamená, že môžete niečo zo seba vydať...
Carl Gustav Jung bol švajčiarský lekár a psychoterapeut, zakladateľ, analytickej psychológie. Jeho prínos pre psychoĺogiu spočíva v pochopení ľudskej psychiky na základe pozadia snov, umenia, mytoĺogie, nábožentsva a filozofie. Prinášame vám zaujímavé Jungove citáty. Zamyslite sa a inšpirujte sa. Intuícia je schopnosť, ktorou vidíte až za roh, čo v skutočnosti nedokážete urobiť, ale intuícia to urobí za vás a vy jej dôverujete.


Zdravý človek ľudí nemučí. Mučiteľmi sa stávajú tí, ktorí boli mučení.


Ten, kto sa pozerá von sníva. Ten, kto sa pozerá do vnútra, ten sa zobúdza.                                                    Carl Jung
Čomu odolávaš, to pretrváva.


Kde vládne láska, tam nie je snaha o moc a kde prevláda moc, tam chýba láska. Jedno je tieňom druhého.


Ak ste talentovaný človek, to neznamená, že ste niečo odsiahli. Talent znamená, že môžete niečo zo seba vydať.


Stretnutie dvoch osobností je ako stretnutie dvoch chemických látok. V prípade akejkoľvek reakcie sa obe látky zmenia.Autor: Afi.sk
Foto: archív redakcie,