Vyhrajte tri balíčky CD kozmetikyTraja z vás vyhrajú tri balíčky od kozmetickej spoločnosti CD kozmetika. 

Ceny do našej súťaže venovala spoločnosť CD kozmetika.


Odpovedzte správne na súťažnú otázku a vyhrajte.


Súťažná otázka: 

Z ktorej krajiny pochádza CD kozmetika?

A.) Švajčiarsko

B.) Nemecko 

C.) Rakúsko

   

Odpovede posielajte do 18.3 2016 na e-mailovú adresu: 

afisutaz (at) gmail.com Do súťaže budú zaradené len odpovede s úplnými kontaktnými údajmi:

Meno a priezvisko 

adresa 

e-mail 

telefónne číslo Mená výhercov uverejníme na našej stránke 20.3 2016 
Súťaž je ukončená. 


Kozmetické balíčky od spoločnosti CD kozmetiky vyhrávajú: 1.  Peter Š. Považská Bystrica 

2. Katarína K.   Bardejov 

3. Alena V.    Veľké Úľany