Čo je v skutočnosti inteligencia?
Mnoho ľudí si myslí, že inteligentný človek je ten kto veľa čítal, získal dobré vzdelanie, veľa cestoval a ovláda niekoľko svetových jazykov. 

Ale pri tom všetkom ešte nemusí byť inteligentný. Inteligencia to nie je len vzdelanie, ale aj spôsoby a schopnosť rozumieť druhým. Inteligencia sa prejavuje v tisícoch a tisícoch maličkostí. Okrem iných je to aj schopnosť úctivo argumentovať, správať sa skromne pri stole, vážiť si životné prostredie a nezištne pomáhať druhým. 

Istý čas som žil na ruskom severe medzi roľníkmi. Neboli vzdelaní, ale boli veľmi inteligentní. Vždy mali doma čisto, vedeli oceniť druhých, boli pohostinní a priateľskí. Dokázali pochopiť druhých ich bolesť aj radosť. 


Inteligencia to je schopnosť chápať, vnímať a byť tolerantný k svetu a k ľuďom.(Listy o dobrom a krásnom)

Dmitrij Lichačov, ruský literárný vedec   
(28.11 1906 - 30.9 1999)


Auror: Afi.sk 

Foto: Pixabay.com