Vyhraj plážové lehátka od spoločnosti Deichmann
Traja z vás vyhrajú tri plážové lehátka. (Súťaž je ukončená)

Ceny do našej súťaže venovala spoločnosť Deichmann.


Odpovedzte správne na súťažnú otázku a vyhrajte.


Súťažná otázka: 

V ktorom roku otvoril Heinrich Deichmann s manželkou Julie svoj prvý obchodík s obuvou?

A. 1913

B. 1936

C. 1927

   

Odpovede posielajte do 11.5 2016 na e-mailovú adresu: 

afisutaz (at) gmail.com Do súťaže budú zaradené len odpovede s úplnými kontaktnými údajmi:

Meno a priezvisko 

adresa 

e-mail 

telefónne číslo Mená výhercov uverejníme na našej stránke 13.5 2016 


Ceny vyhrávajú: 

Lucia D.,  Senec

Jozef B.,  Košice 

Sofia C.,  Praha