10 faktov, ktoré ste nevedeli o slovenských milionároch

Z unikátneho prieskumu o správaní, názoroch a zámeroch českých a slovenských dolárových milionárov, ktorý iniciovala J&T Banka vyplynuli zaujímavé fakty. Inšpirujte sa, spoznajte priority a názory slovenských a českých dolárových milionárov. 1. Slovenskí a českí dolároví milionári sú vďační za existenciu EÚ, ale čiastočne jej vyčítajú neschopnosť riešiť problémy a považujú ju za slabú a chorú.


2. Príležitosti vidia v startupoch, stavebných pozemkoch, nákupe
firiem či alternatívnych investíciách.


3. Slovenský a český dolárový milionár je vo veku 55 ‒ 60 rokov.
Nezbohatol rýchlo, svoje imanie si zarobil dlhodobým rozvojom svojho podnikania.4. Českí (67%), tak aj slovenskí (61%) milionári preferujú skôr priamu adresnú pomoc než príspevok. Zo strany neziskových organizácií totiž cítia narastajúci tlak až agresiu, keď sa ich snažia presvedčiť, že je ich povinnosťou prispieť. Len štvrtina respondentov (v ČR 25%, v SR 27%) má pocit, že pracovníci neziskových organizácií sa správajú profesionálne. „Niektoré neziskové organizácie sa správajú nadradene. Ako keby ste mali povinnosť dať im peniaze, ako keby to nebolo na báze dobrovoľnosti, neziskovým organizáciám vo všeobecnosti skôr neverím."
           (slovenský dolárový milionár)  

5. Hlavným zdrojom ich majetku je podnikanie (66%), ďalej investovanie (13%) a zamestnanie (13%). Dedičstvo je hlavným zdrojom majetku len pre 8% českých a slovenských milionárov. Respondent - milionár naštartoval svoje podnikanie vlastným pričinením v 90. rokoch minulého storočia, pričom nemohol počítať s dedičstvom alebo výraznejším majetkom od rodičov, ako to často býva vo vyspelom svete.


6. Drvivá väčšina dolárových milionárov má VŠ vzdelanie – 79 % v ČR a 86 % na Slovensku.7. Dôležitosť prikladajú dôveryhodným a dobre informovaným „zdrojom“, teda
ľuďom zo svojho okolia, ktorí im sú schopní sprostredkovať alebo odporučiť skutočne výhodnú investíciu (napr. do primárnych emisií akcií). Naopak, skeptickí sú k informáciám o investíciách zverejneným v médiách.

8. Pre ľudí, ktorí sú investormi ‒ začiatočníkmi a práve teraz sa rozhliadajú, ako investíciami zhodnotiť svoje imanie, majú niekoľko rád: konajte s pokojom a rozvahou, diverzifikujte, raďte sa s odborníkmi, učte sa a študujte. Podľa skúsených investorov je dôležité dať na sedliacky rozum, riadiť sa srdcom a nepodliehať momentálnym vlnám na trhu. Oplatí sa podľa nich poznať zdravú mieru rizika, plánovať a myslieť dlhodobo. Pri stavbe portfólia je dôležité držať sa základného hesla, ktoré znie - Diverzifikovať! 
Začínajúcim investorom by dolároví milionári odporučili riskovať len s 20% voľného finančného kapitálu a míňať len 10% toho, čo zarobia.9. V otázkach prevodu majetku na ďalšiu generáciu majú obavy hlavne z toho, či budú potomkovia pripravení na prevzatie majetku, či rodina majetok „neprešustruje“ alebo či nespôsobí konflikty v rodine. Približne polovica milionárov (v ČR 44%, v SR 53%) svojej rodine verí a nemá z prevodu majetku žiadne obavy.


„Viem, že syn firmu nikdy nepreberie, jednoducho na to nemá. Keď som to zistil, bola to pre mňa veľká rana. Snažil som sa nahovoriť si, že sa možno spamätá, že sa to zmení, ale už je mi jasné, že sa nezmení nič. Preto som sa začal zaujímať o zverenecké fondy, aby som zabezpečil pokračovanie firmy." 
         (slovenský dolárový milionár)  
10. Svet dolárových milionárov je predovšetkým svetom mužov. V Česku tvoria muži 90% dolárových milionárov a na Slovensku dokonca 94%.
(Cieľom prieskumu bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 1 milión USD (približne 24,1 miliónov Kč alebo 891 000 eur). Do prieskumu sa zapojilo celkom 239 respondentov z radov dolárových milionárov (160 Čechov a 79 Slovákov). Údaje boli zozbierané prostredníctvom online dotazníkov. Kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory so 6 respondentmi a prieskum medzi privátnymi bankármi J&T Banky.)
Autor: Afi.sk
Foto: bentleymotors