13 citátov Jána Pavla IIPápež Ján Pavol II bol autoritou pre milióny ľudí na celom svete. Prečítajte si jeho citáty, ktoré sme pre vás pripravili a inšpirujte sa.  „Uznať zlyhania je úkon statočnosti a odvahy.“


„Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu.“


„Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet.“


„Potrebujeme nadšenie mladých. Potrebujeme radosť zo života, akú majú mladí. V nich sa odráža čosi z pôvodnej radosti, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka.“


„Láska je vysvetlením všetkého. Láska pozerá na druhého v jeho neopakovateľnej jedinečnosti.“


„Pravda nie je vždy taká istá, ako býva rozhodnutie väčšiny.“


„Koľko materiálnych vecí môžeme vybaviť, ak ich začneme dôvernou modlitbou!“


„Veda má svoj zmysel, ak sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.“


„Násilie je zlo, násilie nemožno prijať ako riešenie problému. Násilie je nehodné človeka, násilie je lož.“


„Základnou drámou človeka je to, že nedostatočne vníma zmysel života, že žije bez zmyslu.“


„V naozajstne milujúcom srdci buď žiarlivosť zabíja lásku alebo láska zabíja žiarlivosť.“


„Som presvedčený, že kaplnka je miestom, odkiaľ prichádzajú zvláštne vnuknutia. Je obrovským privilégiom bývať a pracovať v priestore Božej prítomnosti.“


„Nedopustite, aby vaša mladosť skončila, a vy by ste nemali oči upriamené na budúcnosť!“


Autor: Afi.sk
Foto:   Deutsche Post