10 významných citátov Václava Havla
Václav Havel sa nezmazateľne zapísal do československých a českých dejín. Prvý prezident ČSFR a prvý prezident Českej republiky bol hlavne dramatikom a esejistom, ktorého diela vyšli v mnohých jazykoch. Na politickú kariéru Václava Havla sú rôzne názory. My v Afi.sk sme presvedčení, že jeho myšlienky stoja za pozornosť. Prinášame vám desať významných citátov Václava Havla. Inšpirujte sa a zamyslite sa. 
"Človek jednoducho nie je Boh a hra na neho sa mu kruto vypomstí."


"Človek by sa mal správať tak, ako si myslí, že by sa mali správať všetci."


"Najlepšia myšlienka je tá, ktorá zanecháva vždy určitú medzeru pre možnosť, že všetko je súčasne úplne inak."


"Domnievam sa, že politik môže hovoriť pravdu a žiť v súlade so svojím svedomím. Ja sa o to aspoň snažím."


"V demokracii je to zložité. Je potrebné, aby sa v nej angažovali všetci. ""Je na každom z nás, aby sa snažil. Tí, ktorí hovoria, že jedinec toho veľa nezmôže, si len hľadajú výhovorky.""Čo ešte včera chápalo spoločenské vedomie ako neslušné, to dnes bežne ospravedlňuje, aby to zajtra zrejme prijímalo ako prirodzené a pozajtra možno dokonca ako príklad slušnosti.""Prirodzenou nevýhodou demokracie je, že tým, ktorí to s ňou myslia poctivo, nesmierne zväzuje ruky, zatiaľ čo tým, ktorí ju neberú vážne, umožňuje takmer všetko.""Nádej nie je presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, že má niečo zmysel - bez ohľadu na to, ako to dopadne."
"Možno sa pýtate, o akej republike snívam. Odpovedám: O republike samostatnej, slobodnej, demokratickej, o republike hospodársky prosperujúcej a zároveň sociálne spravodlivej, skrátka o republike ľudskej, ktorá slúži človeku, a preto má nádej, že aj človek poslúži jej. O republike všestranne vzdelaných ľudí, pretože bez nich nemožno riešiť žiadny z našich problémov - ľudských, ekonomických, environmentálnych, sociálnych a politických. "Autor: Afi.sk
Foto: archvív, mzv.cz