Prečo je disciplína dôležitejšia ako motivácia?


Ľudia dnes žijú v mylnej predstave, že impulzom k ich činnosti má byť motivácia. Ak budú správne motivovaní dosiahnu to, čo chcú, pretože ich motorom je emociálny pocit túžby za vysnívaným cieľom. Ale je to naozaj tak? Názory psychológov sa rozchádzajú aj v tomto prípade.     


Stále viac sa stretávame s infantilným názorom, že robiť by sme iba vtedy a to, na čo máme práve náladu. Problém vzniká vtedy, ak nevieme svoj mozog naladiť do pozície, aby sa nám chcelo. Ale niektoré činnosti vykonávať musíme, bez ohľadu na to, či sa nám práve chce alebo nie. Tu nastupuje disciplína.     


Reálny život prináša mnoho činností, ktoré nie sú spojené s entuziazmom. Práve tento emocionálny stav je spojený s motiváciou. Jednoducho, ak nemáme motiváciu, chýba nám aj entuziazmus. A tu nastáva stupeň, keď emocionálny stav - entuziazmus, ktorý je založený na príjemnom pocite a túžbe, činnosť vykonávať, treba nahradiť racionálnou disciplínou, ktorá však so sebou žiadne príjemné pocity neprináša. To je bod zlomu. 

Väčšina ľudí dneška, chce robiť len to, čo majú radi a vtedy, ak majú práve chuť. Týka sa to samozrejme aj profesionálneho života, ale práca so sebou vždy prináša aj činnosti, ktoré sú nevyhnutné a zároveň aj nudné a bez pozitívnych emócií.  

Predstava, ktorá dnes dominuje, že treba robiť  činnosti len vtedy, ak máme na ne chuť, je mylná. Je to infantilný postoj malého dieťaťa.  

Racionálna disciplína je viac ako motivácia. Pretože motivácia je založená len na entuziazme, ktorý časom, prirodzene vyprchá a stále potrebuje nové impulzy. Disciplína zostáva, pretože je založená na princípe, že je potrebné činnosť vykonať bez ohľadu na emócie.   

Základom úspechu je vždy disciplína, nie motivácia, tá je len iskrou, ktorá štartuje váš motor. Ale váš naštartovaný motor drží v chode len disciplína.Autor: Afi.sk, Petra Příbramská
Foto: pixibay.com