Odpovedzte správne a vyhrajte


Do slovenských kín prichádza nová rodinná komédia 
LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD. PREMIÉRA: 8.9. 2016Traja z vás vyhrajú pexeso a školský rozvrh hodín s potavičkami z filmu 
LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD.Ceny do našej súťaže venovala spoločnosť  Bonton film.

Odpovedzte správne na súťažnú otázku a vyhrajte.Súťažná otázka: Aké zviera predstavuje postavička s menom Elliot z filmu LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD?


A. Medveď

B. Jeleň

C. Pes


Odpovede posielajte do 14.9 2016 na e-mailovú adresu: 

afisutaz (at) gmail.com Do súťaže budú zaradené len odpovede s úplnými kontaktnými údajmi:

Meno a priezvisko 

adresa 

e-mail 

telefónne číslo jjj


Mená výhercov uverejníme na našej stránke 15.9 2016. Súťaž je ukončená. 


Ceny vyhrávajú: 


Mária B., Trenčín 

Jozef R., Plaveč

Nikola Z., Havířov, Česká republika