Umenie malých krokov


Antoine de Saint-Exupéry bol francúzsky pilot a spisovateľ, ktorý sa po celom svete preslávil filozofickou rozprávkou Malý princ. Napísal niekoľko kníh, poviedok a jednu veľmi zaujímavú modlitbu s názvom Umenie malých krokov. Text má svoje čaro a inšpiráciu.Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život.

Nauč ma umeniu malých krokov.

Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas. Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzlol životom a svoje dni si rozumne rozdelil, aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy, aby som si aspoň tu a tam našliel čas na umelecký zážitok.

Dovoľ mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti mi nepomôže. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.

Chráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života, že vďaka nim rastieme a dozrievame.

Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu. Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu, prejav Tvojej lásky, priateľské echo, a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný.

Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním daj, aby som dokázal čakať. Nech vždy nechám Teba i iných dohovoriť. To najdôležitejšie si človek nehovorí sám, to najdôležitejšie býva povedané.

Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, aby som dorástol do najkrajšej, najťažšej, najriskantnejšej a najnežnejšej záležitosti života. Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra, slovami či bez slov.

Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život.

Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem.

Nauč ma umeniu malých krokov!

Antoine De Saint-Exupéry

Autor: Afi.sk
Foto: pixabay.com