Andrej Kiska: Majme úctu k sebe aj k inému názoru

V Afi.sk si myslíme, že tento príhovor patrí medzi najľudskejšie a najúprimnejšie príhovory, aké kedy naši prezidenti vyslovili. Slová prezidenta sú pozoruhodné. Vypočujte si novoročný príhovor slovenského prezidenta Andreja Kisku a inšpirujte sa.

Autor: Afi.sk