Zaujímavosti o Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
Prečítajte si zopár zaujímavostí o Filozofickej fakulte UK, ktoré sme možno ani nevedeli.Bola a stále je najstaršou a najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku.

Poslaním fakulty je šírenie vzdelanosti a ochrana poznaného, pestovanie slobodného myslenia, nezávislého vedeckého bádania a samostatnej umeleckej tvorby a všestranná podpora tvorivého ducha ľudskej spoločnosti.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského poskytuje záujemcom vyše sto tridsať študijných programov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Mnohé z nich sú unikátne a nevyučujú sa na nijakej inej slovenskej vysokej škole.Počas 95-ročnej histórie na nej vyštudovalo vyše 30 000 archeológov, historikov, psychológov, sociológov, pedagógov, tlmočníkov, prekladateľov, novinárov a ďalších odborníkov v spoločenských a humanitných vedách. 

Vyučovať sa na Filozofickej fakulte začalo 24. októbra 1921 ako na tretej fakulte novozaloženej Univerzity Komenského. Na štúdium sa zapísalo 64 poslucháčov v odboroch slovanská filológia, história, filozofia, národopis a hudobná veda. Cieľom fakulty bolo zabezpečiť výchovu prvej generácie slovenských odborníkov v oblasti spoločenských vied.  

Na Filozofickej fakulte  Univerzity Komenského pôsobili desiatky významných profesorov a mnohí absolventi školy sa významne zaslúžili o rozvoj Slovenska. 


Dnes na Filozofickej fakulte UK študuje takmer 3000 študentov v 82 študijných programoch.

Najväčším záujem študentov je o štúdium psychológie, politológie, archeológie, žurnalistiky a širokého spektra jazykov. 


Autor: Afi.sk
Foto: fphil.uniba.sk